Znáte Ostravu? Moravská Ostrava a Přívoz

Znáte Ostravu? Moravská Ostrava a Přívoz

Tak co, Ostraváci, znáte Ostravu?

Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů města Ostravy a utváří historické jádro současné Ostravy. Obvod se rozkládá mezi řekami Ostravicí a Odrou. S počtem přes 38.000 obyvatel se jedná o třetí nejlidnatější obvod statutárního města Ostravy.

Mezi léty 1267-1279 získala malá osada Moravská Ostrava statut městské obce. O vsi Přívoz se poprvé uvádí zmínka v roce 1377 – osada vznikla v místech převozu přes řeku Odru. Název je tak odvozen od slova „převoz“ a poukazuje na polohu obce u brodu přes tuto řeku.

Bohatší a vzkvétající Moravská Ostrava ves Přívoz v roce 1555 odkoupila. Přelomem pro Přívoz byl rok 1847, kdy byla ves napojena na trať Vídeň – Krakov a tím byl dán předpoklad pro rozvoj průmyslu. Ze zemědělské vsi se rázem stalo průmyslové město.

Nejvýznamnější a zároveň velmi nákladnou stavbou je budova Nové radnice, která byla dokončena v roce 1930 a je nejvyšší radnicí v republice. Stala se neodmyslitelným symbolem Ostravy. Vrchol radniční věže měří 86 metrů.

V budově pod věží nalezneme Ostravský informační servis, rovněž můžeme využít vyhlídkovou terasu věže, která je denně otevřena.

Stará radnice, která vznikla v roce 1894, je jednou z nejstarších budov Ostravy a nachází se v ní muzeum se stálou expozicí, která čítá uměleckohistorické sbírky, přírodu zdejší oblasti či historii města.

Pro milovníky piva je zapotřebí zmínit pivovarské muzeum pivovaru Ostravar, kdy v roce 1842 byla postavena první varna, sklepy a sladovna. Dostavěn byl v roce 1898 a v nyní je pivovar součástí společnosti Pivovary Staropramen, a.s. Pokud se rozhodnete pivovar navštívit, můžete se na obhlídkové trase po pivovaru mimo jiné také dozvědět, jak se vaří pivo. Neodmyslitelnou součástí prohlídky je také degustační síň a muzeum.

A pokud Vás návštěva muzea neunaví, můžete se vydat za kulturou.

V této oblasti rozhodně má Moravská Ostrava a Přívoz co nabídnout. Za zmínku stojí obě scény Národního Divadla Moravskoslezkého. První z nich je Divadlo Antonína Dvořáka. Otevření divadla proběhlo v roce 1907 a během svého působení několikrát změnilo svůj název. Od roku 1990 nese název současný. Divadlo je domovskou scénou činoherního, baletního a operního souboru a hlediště pojme přes 500 diváků.

Druhým divadlem je Divadlo Jiřího Myrona, jehož stavba byla zahájena v roce 1892. V roce 1976 však budovu postihl rozsáhlý požár a budova musela být na dlouhá léta uzavřena. Po kompletní rekonstrukci byl provoz divadla opět zahájen v roce 1986 a od této doby patří k největším divadelním scénám v republice.

Mezi neodmyslitelnou součást Moravské Ostravy patří také budova Domu kultury města Ostravy, která čítá několik sálů, ve kterých se pořádají koncerty, divadelní představení, odborné přednášky či výstavy.

Za zmínku určitě stojí Výstaviště Černá louka, které se nachází v centru města a díky své poloze se stala oblíbenou lokalitou pro relaxaci a sport. Jedná se o areál o rozloze pěti hektarů, ve kterém se nachází výstavní a kongresové pavilony, konají se zde venkovní divadelní představení, Olympijské festivaly či Festival v ulicích. Areál byl zařazen mezi pět nevýznamnějších míst v republice a nachází se zde také přírodní památka – rovninské balvany. Jedná se o celek desíti bludných balvanů, které byly odkryty v pískovně v Hlučíně – Rovninách a památka svědčí o rozsáhlém zalednění ledovcem v dobách dávno minulých.

A co by kamenem dohodil je to z Černé louky na nejstarší pěší zónu v republice. Její páteří se stala ulice 28.října. V 90.letech minulého století se zóna, přilehlé ulice a náměstí začaly modernizovat – nechybí pítko, lavičky a unikátní kolejový památník s historickou zastávkovou tabulí, která připomíná, že se tudy kdysi jezdilo tramvají. A když už jsme u Masarykova náměstí, nesmíme zapomenou zmínit Mariánský sloup z roku 1702, který byl postaven jako vzpomínka za přečkání morové epidemie ve městě na sklonku 17.století. Jedná se o pískovcovou stavbu se sochou Panny Marie a údajně byl postaven během čtyř dnů.

Za zmínku stojí také Most Miloše Sýkory, který pochází z roku 1913 a jeho délka činí 92 metrů. Most vede přes řeku Ostravici a spojuje moravskou a slezskou část Ostravy. Most byl pojmenován po mladém soustružníkovi Miloši Sýkorovi, o kterém se traduje, že to byl právě on, kdo při bojích při osvobození Ostravy přestřihl dráty, které vedly k náložím pod mostem a tím most zachránil.

V centru Moravské Ostravy, uprostřed náměstí Msgre. Šrámka, se nachází Katedrála Božského Spasitele (také bazilika Božského Spasitele), která je jedním ze dvou hlavních kostelů ostravsko-opavské diecéze.  Jde o druhý největší kostel na Moravě, hned po velehradské bazilice.

Dalším typickým znakem Moravské Ostravy je tzv. Červený kostel. Jedná se o evangelický kostel, jehož výstavba probíhala v letech 1905-1907. Dominantou interiéru je mramorový oltář se šesti svícny a velký dubový kříž. V roce 1958 byl kostel zařazen mezi národní kulturní památky České republiky.

Mezi zmíněná místa obvodu Moravské Ostravy a Přívozu je určitě potřeba nezapomenout na Novou Karolinu. Jedná se o velké území, které je pojmenováno po někdejším černouhelném dole. Těžba na dole probíhala do roku 1864, kdy došlo k převedení těžby na důl Šalamoun, k likvidaci došlo v roce 1933. Zachována byla pouze bývalá rozvodna – elektrocentrála koksovny a budova „dvojhalí“. V letech 1999-2005 probíhala dekontaminace území a v roce 2012 byla na území dokončena stavba obchodního centra Forum Nová Karolina.

Pokud se Vám článek líbil, sledujte nás i příště. Můžete se těšit na zajímavosti ze Slezské Ostravy.