Přehlášení energií

Přehlášení energií je nezbytným krokem, který bychom neměli opomenout po předání a převzetí nemovitosti. Je to naše zodpovědnost a zajištění dobrého základu pro život v novém domově.

Nevíte si rady? Zajistím přehlášení energií za vás.

Budeme potřebovat:

– předávací protokol, v němž budou vyplněny stavy elektroměru a plynoměru a také datum, kdy byla nemovitost předána

– kupní či nájemní smlouvu nebo výpis z katastru, kterým doložíte vlastnictví nemovitosti

– podepíšete plnou moc, na základě které nám umožníte přepis

– k rychlejšímu a snazšímu přepisu vám také skvěle poslouží EAN a EIC kódy, které najdete ve vyúčtování bývalého odběratele.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo s žádostí o přepis se na mě můžete obrátit.