Průkaz energetické náročnosti budovy – je nutný?

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (zkratka PENB) je způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Nepoví Vám sice přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit, renovovat, koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.

Průkaz je oprávněn zpracovat Energetický specialista (dříve Energetický expert) s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam Energetických specialistů lze najít na webu MPO.

Od 1. 1. 2009 je průkaz povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov.

Od 1.4.2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB kromě novostaveb a rekonstrukcí i v případě prodeje nebo pronájmu stávající budovy nebo její části. Termíny povinnosti zpracování PENB pro jednotlivé případy jsem uvedla do tabulky níže.

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je starší, dnes již v legislativě v podstatě nepoužívaná, metodika porovnávání energetické náročnosti budov. Nevýhodou této metodiky je fakt, že hodnotí pouze tepelně-technické vlastnosti obálky budovy (tzn. obvodových zdí, střechy, podlahy na terénu a oken) a nijak do hodnocení nezahrnuje technologické celky budovy (vytápění, větrání, přípravu TV atd.).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je nástupcem EŠOB. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že PENB je vlastně EŠOB rozšířený o hodnocení vlivu energetické účinnosti jednotlivých technologických celků na celkovou energetickou náročnost hodnocené budovy. PENB je tedy mnohem přesnější vyjádření celkové energetické náročnosti budovy než původní EŠOB.

V případě, že máte jakékoliv dotazy, neváhejte mi napsat na tereza@terezaconova.cz nebo volejte 775 110 081.

Vaše realitní makléřka Tereza