Podlahová plocha, užitná plocha – jaké jsou rozdíly?

Rozdíly mezi pojmy podlahová plocha, užitná plocha, celková plocha a započitatelná podlahová plocha jsou důležité pro správné pochopení velikosti a hodnoty nemovitosti, jako je byt.

Zde je vysvětlení každého z těchto termínů:

1. Podlahová plocha: Tento pojem obvykle označuje celkovou plochu všech podlah v daném objektu. Zahrnuje veškerý prostor uvnitř obvodových stěn nemovitosti, včetně prostoru zabíraného stěnami, sloupy a dalšími konstrukčními prvky.

2. Užitná plocha: Užitná plocha je část podlahové plochy, která je skutečně využitelná pro bydlení nebo jiné účely. Nezahrnuje plochy, jako jsou tloušťky stěn, sloupy, schodiště, výtahové šachty a další prostory, které nejsou přímo využívány pro obývání. Užitná plocha je klíčovým ukazatelem pro posouzení velikosti bydlení.

3. Celková plocha: Celková plocha může zahrnovat podlahovou plochu spolu s dalšími plochami, jako jsou balkony, terasy, lodžie, sklepy nebo garáže. Tento pojem je často používán v realitním sektoru k poskytnutí celkového přehledu o velikosti nemovitosti, včetně všech přidružených prostor.

4. Započitatelná podlahová plocha: Tento termín se používá ve stavebním právu a může se vztahovat na část podlahové plochy, která je brána v úvahu při výpočtu údajů pro účely daně z nemovitosti, stanovení podílů spoluvlastníků v bytovém domě nebo pro výpočet kapacity budovy. Započitatelná podlahová plocha může být definována různě v závislosti na místních předpisech a zákonech.

Je důležité si uvědomit, že definice těchto termínů se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech, a proto je vždy dobré se o konkrétních definicích informovat v kontextu dané jurisdikce nebo trhu s nemovitostmi.

Máte dotazy? Kontaktujte mě.