Jaké daně musí platit nový vlastník nemovitosti?

Jaké daně musí platit nový vlastník nemovitosti??

Koupili jste v nedávné době nemovitost? Jaké jsou daňové povinnosti pro nového majitele nemovitosti si ujasníme v následujícím článku. Existují dva typy daní s podobnou terminologií: daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitosti. Podobná je ale pouze terminologie. Jak to tedy je?

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v aktuálním roce podat ten, kdo v loňském roce nabyl jakoukoliv nemovitost – tzn. nemovitost koupil nebo ji dostal.

Zároveň také platí, že daň platí ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu daného roku.

Daňové přiznání musíte podat i tehdy, pokud jste nemovitost nabyli sice v dřívějších letech, ale v loňském roce proběhla nějaká rekonstrukce nebo jste například přistavovali, a tím se změnila výměra Vaší nemovitosti. Toto platí i pro případ, že se například z Vašeho pozemku, vedeného jako „orná půda“, stal stavební pozemek. Pokud se na vaší nemovitosti v loňském roce nic významného nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v minulosti, v tomto roce se vás povinnost netýká. Přiznává se (většinou) pouze jednou, pak už se jen každoročně platí.

Daňové přiznání je třeba podat vždy do konce ledna. Důležité je razítko a datum na obálce.

Jako noví majitelé podejte jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti v kraji u příslušného finančního úřadu, tam, kde je uložen Váš daňový spis. Pokud máte nemovitosti ve více krajích, musíte v každém kraji podat daňové přiznání zvlášť.

Jestli se mění výše daně kvůli nové hodnotě koeficientu platného pro Vaši obec, nové daňové přiznání kvůli tomu podávat nemusíte. Finanční úřad má potřebná data k dispozici, jako obvykle pošle složenku s vypočtenou daní.

Na úhradu daně z nemovitosti za letošní rok máte čas až do konce května.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 platí kupující. Postaru se daň jmenovala daň z převodu nemovitosti.

Tato daň je v očích veřejnosti poněkud kontroverzní, protože se vlastně platí z již zdaněných peněz (daň z příjmu každého občana ČR). Nicméně i když senát v květnu tohoto roku podal návrh na zrušení této daně, je velmi nepravděpodobné, že by takový návrh sněmovna schválila, a tak je nutné daň platit i nadále.

Daň se platí z úplatných převodů nemovitostí a daňové přiznání k ní je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad do katastru. Splatnost daně je ve stejném termínu. Sazba daně je čtyři procenta z kupní ceny nebo ze 75 procent znaleckého posudku.

Daň z příjmů

Kromě těchto dvou typů daní by měl prodávající zdanit také zisk z prodeje, na který se vztahuje daň z příjmů (15%). Zisk z prodeje se daní bez ohledu na to, zdali se jednalo o byt v osobním nebo družstevním vlastnictví, vyjma těchto případů:

Od daně z příjmu jste osvobozeni pokud:

  • vlastníte byt, ať už v osobním nebo družstevním vlastnictví, aspoň pět let bez ohledu na to, zdali v něm bydlíte
  • vlastníte byt v osobním vlastnictví sice méně než pět let, ale aspoň dva roky jste v něm bydleli a zisk z prodeje použijete na nákup (opravu) jiné nemovitosti k vlastnímu bydlení
  • nemovitost, kterou vlastníte, jste zdědili, a to v přímé či nepřímé příbuzenské linii

Nešetřete na dobré účetní. Za pár tisíc korun ročně vám pomůže nejen s vyplněním daňového přiznání, ale díky vhodnému nastavení výdajů a příjmů ušetří i peníze. A účtenku za její služby si budete moci uplatnit jako náklad pro příští daňové přiznání.

Nevíte si rady? Chcete se na něco zeptat? Tak do toho! Můžete mi zavolat na 775 110 081 nebo napsat na tereza.conova@qara.cz.

A pokud raději sledujete videa než čtete, pak určitě dejte „odebírat“ můj YouTube kanál, kde se dozvíte vše potřebné a videa zde každý týden přibývají.

Odkaz je tady: bit.ly/TCrealestate

YouTube kanál