Daň z nemovitosti 2024: změny a zvýšení daně o 80 procent

Daň z nemovitosti

Majitelé nemovitostí čelí od tohoto roku zvýšení nákladů. V důsledku vládního konsolidačního balíčku, který zahrnuje více než čtyřicet změn, dojde k navýšení daně z nemovitosti. Nejvýraznější změnou je průměrné zvýšení daně o 80 procent pro všechny nemovité věci.

Tento krok je součástí snahy vlády získat pro státní rozpočet vyšší příjmy, kde zvýšení daně z nemovitosti představuje jednu z možností. Finanční úřady automaticky určí novou výši daně na základě změn sazeb a místních koeficientů, které obce mohou upravovat. Poplatník bude o nové výši daně informován koncem dubna nebo v květnu. Přesto se odhaduje, že přibližně sto tisíc poplatníků bude muset do konce ledna podat daňové přiznání.

Zvláštní pozornost by měli věnovat majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních objektů, jelikož nově bude zdanění závislé na údajích v katastru nemovitostí, nikoli na skutečném využití. Daň z nemovitosti se platí do 31. května, přičemž u vyšších daní nad 5 tisíc korun je možné platbu rozdělit a druhou polovinu uhradit do konce listopadu.

Změny se dotýkají i místních koeficientů a zavedení inflačního koeficientu, který má zabránit reálnému snižování daně v čase. Podání daňového přiznání je vyžadováno v různých situacích, jako je nabytí stavebního pozemku, změna využití garáže, pronájem místnosti v obytném domě s poskytováním služeb, nebo užívání pozemku bez smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Termín pro podání je 31. ledna s možným penále za prodlení.

Nejste si stále jisti, jak postupovat? Pro více informací o změnách v dani z nemovitosti a potřebných krocích mě neváhejte kontaktovat, případně navštivte oficiální zdroje nebo kontaktujte finanční úřad.