Koupili jste minulý rok nemovitost? Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání!

Koupili jste minulý rok nemovitost_ Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání

AKTUALIZACE 2022 !!!

Koupili jste nemovitost v roce 2021? V tom případě byste měli do31. ledna 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021. 

A protože daň z nabytí nemovitých věcí byla předloni zrušena, nemusíte k ní už podávat daňové přiznání.

Podávat daňové přiznání ovšem nemusí každý. Koho se přesně týká a jak postupovat, aby bylo daňové přiznání správně odevzdáno?

Majitel nemovitosti má zákonnou povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby a pozemky evidované v katastru nemovitostí. Termín úhrady je stanoven na konec května. Pokud tedy byla nabyta nemovitost v roce 2021, vzniká povinnost podat daňové přiznání do konce ledna a uhradit vyměřenou daň nejpozději 31. května 2022.

Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí přístavba, změna pole na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.

Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl by jej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou, nebo elektronicky. Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště.

Pokuta za nepodání daňového přiznání
Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním úřadě, jak vyhodnotí situaci.

Daňové přiznání se týká každý rok mnoha lidí, proto je dobré nenechávat vše na poslední chvíli. Poslední dny se navíc mohou tvořit na finančních úřadech fronty.

Daň z nabytí nemovitosti po roce

Daň z nabytí nemovitosti po roce

Přesně před rokem, 1.listopadu 2016, došlo k zásadní změně při plátcovství daně z nabytí nemovitých věcí. Česko bylo jeden z mála států, kde daň při prodeji nemovitosti hradil prodávající.

Od 1. listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí (dříve nazývané daň z převodu nemovitostí). Hlavní změna spočívá v osobě, která daň platí. Zatímco dříve to zákon nechával na dohodě kupujícího s prodávajícím (a v drtivé většině to byl prodávající), již rok to je vždy kupující.

A jak se nový zákon zaběhl? Jak jej lidé vnímají a dokázali se kupující přizpůsobit?

Myslím si, že ano. Za poslední rok jsem pomohla klientům s prodejem desítek nemovitostí a věřím, že se kupující bez problémů přizpůsobili.

Změnilo se samozřejmě také znění smluv, kde je přesně specifikováno, kdo a v jaké výši daň z nabytí nemovitých věcí hradí.

Pro připomenutí, jedná se stále o 4% z celkové kupní ceny, to znamená, že z každého milionu 40 tisíc korun připadne státu. Aby se stát vyhnul daňovým podvodům či únikům, dávka se vyměřuje buď z ceny zjištěné na základě znaleckého posudku, nebo z takzvané směrné (tabulkové) hodnoty nemovitosti.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.

Každopádně doporučuji poradit se před prodejem nemovitosti s profesionálem, který tyto praktické kroky zná a velmi dobře se v nich orientuje. Nejen daň z nabytí nemovitosti je totiž nezanedbatelná částka.

Pokud máte jakékoliv otázky či byste rádi něco probrali, neváhejte mě kontaktovat na emailu tereza@terezaconova.cz nebo přímo pod článkem do komentářů.